2010-02-07 22:45:02

A Biblia könyvei - Ószövetség

 

A királyok elsõ könyve

Huszonkét fejezetbõl áll. A könyv a tartalmáról kapta a nevét: Júda és Izráel királyainak a történetét írja le. Sámuel könyvéhez hasonlóan eredetileg a Királyok könyve is egy könyv volt; csak 1448 óta van két könyvre osztva a héber szövegekben is. Olvashatunk benne Dávid uralkodásának a végérõl, végrendelkezésérõl és haláláról, Salamon trónra lépésérõl, bölcsességérõl, birodalmának szervezésérõl, a jeruzsálemi templom építésérõl, az uralkodó sikereirõl és korának árnyoldalairól. A könyv leírja, hogyan szakadt ketté az ország, majd párhuzamosan sorra veszi a két ország királyait, illetve az akkor élt prófétákat – így például Illést és Mikeást.

 


A királyok második könyve

Huszonöt fejezetbõl áll. Folytatja a királyoknak, illetve a két ország történetének a számbavételét. A könyvben olvasható Illés próféta mennybemenetelének leírása, valamint részletek Elizeus, Hóseás és Ezsdrás próféták munkásságából. A próféták kezdettõl fogva ott vannak a királyok mellett. Õk képviselik az Urat, illetve tudatják a királyokkal és a néppel az Úr akaratát. Ezért kapnak nagy hangsúlyt a próféta személyek a Királyok könyvében.

 


A krónikák elsõ könyve

Huszonkilenc fejezetbõl áll. A Krisztus elõtti 3. században keletkezett könyv a választott nép történetét írja le a világ teremtésétõl Dávid király haláláig, uralkodásának végéig.

 


A krónikák második könyve

Harminchat fejezetbõl áll. Folytatódik a zsidók történetének leírása Salamon uralkodásától kezdve egészen a babiloni fogság végéig, amikor is Círus perzsa király megengedi a népnek, hogy hazatérjen.

 


Ezsdrás könyve

Tíz fejezetbõl áll. A könyv Círus király kiáltványával kezdõdik, amelyben engedélyt ad a fogságból való hazatérésre, illetve parancsba adja a jeruzsálemi templom újjáépítését. A könyv tartalmazza a hazatérõk névsorát, illetve a templomépítés történetét. A hetvenéves fogságból hazatértek között volt Ezsdrás pap is, aki jól ismerte Isten törvényét, és igyekezett helyreállítani az istentiszteleti életet.

0 hozzászólás eddig

  • Értékelés:
Csak regisztrált felhasználók szólhatnak hozzá ehhez a bloghoz. Belépnél? | Regisztrálnál?

A blog rövid leírása

A keresztyén hitélettel kapcsolatos írásokat tartalmazó naplómat 2012.január 3-án lezártam!

Rólam

„Tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát.” (1.Thesszalonika 4:11) Köszönöm Pál apostolnak ezt a búzdító üzenetét. Szeretnék én is így élni a mindennapokban.

Blogroll

Archívum

Kedvenc szerzők

Blogom címkéihttp://rss.isteniszeretet.blogter.hu/
1Szavazz
Szavazz és a bejegyzés címlapra kerülhet